Українські деревляні церкви: Генеза і розвій форм. Частина перша - текст

00317 - Drahan_Mykhaylo - Ukrayinski_derevlyani_tserkvy_Henesa_i_rozviy_form_Ch_1.jpg
Author:
Драґан, Михайло (Д-р)
Year published:
1937
Publisher:
Національний Музей у Львові
City:
Львів
Printing house:
Друкарня Вид. С-ки "Діло", Львів
Pages:
159 +xvi
Language:
Українська
Німецька
Польська
Description:
Серія: Збірки Національного музею у Львові;
Подано докладний аналіз будівництва, оформлення, стану збереження дерев’яних церков Галичини. Окрему увагу автор приділив місцевій техніці будівництва та іноземним впливам забудов. У додатку видання міститься перелік місцевостей, список майстрів тощо.
Bibliographic Citation:
Драґан М. Українські деревляні церкви: генеза і розвій форм. Частина перша – текст / д-р Михайло Драґан. – Львів : з друкарні Вид. с-ки “Діло”, 1937. – XVI, 159 с. – (Збірки Національного музею у Львові = Collectiones Musei Nationalis Ucrainorum Leopoliensis). – Резюме нім. та пол. мовами. – Колекція Романа Ґеник-Березовського, з екслібрисом на звороті обкладинки.
ico
To view PDF, please