Muzyka Huculszczyzny

00334 - Mierczynski_Stanislaw - Muzyka_Huculszczyzny.jpg
Author:
Mierczyński, Stanisław (zebrał)
Year published:
1963
Publisher:
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
City:
Kraków
Printing house:
Krak. Zakł. Graf. Nr 6. Kraków
Pages:
200 + xxii (іл.)
Language:
Польська
Українська
Description:
Przygotował do druku z rękopisu, skomentował i wstępem opatrzył Jan Stęszewski
ico
To view PDF, please