Ukrainian-English Grammar

00849 - Korbutyak_Dmytro - Ukrainian-English_Grammar.jpg
Author:
Корбутяк, Дмитро (зладив) / Korbutiak, Dm. (prepared)
Year published:
1946
Publisher:
Накладом ОПУЕ;
Вид. С-ка "Українське Слово"
City:
Реґенсбурґ
Printing house:
Mittelbayerische Zeitung, Regensburg
Pages:
184
Language:
Українська
Англійська
Description:
OCR-1 - en; OCR-2 - ua;
Посібник з вивчення англійської мови Дмитра Корбутяка - українського мовознавця, лектора англійської мови в Українському технічно-господарському інституті в Мюнхені. Видання призначене для швидкого засвоєння англійської мови українською шкільною та студентською молоддю на еміграції. Подано передмову автора.
Bibliographic Citation:
Граматика англійської мови = Ukrainian-English Grammar / зладив Дмитро Корбутяк. – Реґенсбурґ : накладом ОПУЕ. Технічними засобами Вид. С-ки “Українське слово”. Mittelbayerische Zeitung, [1946]. – 184 c. – Колекція К. і В. Микитчуків.
ico
To view PDF, please